24.8.07

26 jaar geleden

tja... begon ik aan mijn jaarlijkse rondjes rond de aarde.(c) Arne Schoenvuur

7.8.07

avant première (een snaterende zwanenzang)

"Of je het een memorabele avond kunt noemen? Bezwaarlijk. De sfeer was ongeveer even onbehaaglijk als voorafgaande zinsconstructie. Beetje lelijk, en toch, intrigerend."

Op poezieinvlaanderen.blogspot.com verzamelt Tine Moniek getuigenissen van dichters over hun allereerste optreden.

Een tijdje geleden vroeg Tine me om mijn herinnering neer te pennen. Het was een confronterende ervaring. Het toontje van toen - arrogant, hoogdravend en erg vol van mezelf - was snel terug gezet. Het stukje ontaardde (onttoonaardde) al snel in dit spotschrift.

Veel leesplezier.

Arne

Het volledige relaas van mijn eerste optreden
Tine Moniek
Parlandoooooh! site over het Vlaamse poëziegebeuren

6.8.07

portret