20.3.08

the place to be


“Maybe I am not very human - what I wanted to do was to paint sunlight on the side of a house.” (Edward Hopper, afbeelding detail van 'Morning Sun')

jij
in de kleinste kamer met het grootste soortelijke gewicht
tegen de muren, zwaartekracht
net voldoende om je niet te vermorzelen

komen de muren op je af of is het omgekeerd
drukt je binnenste zich steeds massiever
tegen je huid aan is het je vleesgeworden angst
schreeuw gal dat langzaam stolt
in het geheugen van je cellen
grote opengesperde monden
waarmee het leven geen weg
meer weet?

wat heb je gewonnen
aan de wetenschap dat twee bij twee
weer vier meet en dat alles zich hier
aan dient te houden
of je bent zoek
als je weet dat in de ruimte
en dat is nog niet eens zo heel ver
hier vandaan diezelfde twee
bij twee net zo goed
honderd of een lach
kunnen zijn

er van tegenspraak geen sprake is
laat staan van cellen
woorden en logica
wel te verstaan?

0 Jij krijgt het laatste woord.: