24.6.09

petit histoire

je zou kunnen denken
ze dronk een glas
rode wijn
van die hele diepe
waarin zelfs een woord
als aarzelen
ternauwernood kan opborrelen
en ze proestte
omdat ze een kreet wilde slaken
van 'het zal toch niet waar zijn
zeker?' van vreugde om de vrijheid
om daarna met haar ranke vingers
de achtergebleven druppels van haar onderlip te vegen
haar ogen onbeweeglijk op het schouwspel gericht
ze schieten langzaam vol
links biggelt een eerste traan over haar met blos begeesterde wang
verzoent zich met een druppel wijn
en valt, na even aan haar kin gebalanceerd te hebben
n
a
a
r
b
e
n
e
d
e
n
.

je zou kunnen denken
ze dronk een glas rode wijn
als je niet wist
er is zopas een kogel door haar hart gegaan.

0 Jij krijgt het laatste woord.: