29.10.07

hoe het met je gaat

‘hoe gaat het met je?’

en je je antwoord
een leven lang in beraad houdt
tot iemand na je dood
een ander
op de begrafenis toefluistert

‘het is mooi geweest’

0 Jij krijgt het laatste woord.: