20.4.09

dat.

dat. en dat dan
groter willen maken
tegen beter weten in.
dat inzien omdat
en er bij nader inzicht
niets meer over kunnen schrijven
dan dat
is poëzie.

0 Jij krijgt het laatste woord.: