5.2.10

ii. de anatomie van een zucht van verlichting

evolutie is wat ertoe leidt
dat een babykreet iets wordt
als "mama" of "multiplicatoreffect"of "Heil Hitler"
waarbij elkeen iets in beweging zet
om uiteindelijk tot hetzelfde resultaat te komen

0 Jij krijgt het laatste woord.: