19.2.10

iv. nobelprijs voor 2,80 euro

geen fysicus
die ooit berekenen kan
hoe jij telkens weer
de wereld
in een kopje past

0 Jij krijgt het laatste woord.: