5.3.10

vi. statement

het is algemeen geweten
dat mensen te weinig vragen stellen

0 Jij krijgt het laatste woord.: