12.3.10

vii. tot overmaat van ramp

wie ooit beboet is geweest
zal in het geval dat boetes worden afgeschaft
zich nog meer misdragen.
en dan vraagt een mens zich af
waarom godsdienstvrijheid tot ontsporing leidt.

0 Jij krijgt het laatste woord.: