3.3.11

Am Anfang (Anselm Kiefer)wie houdt de ladder vast
als de tijd plots beslist
dat het moment gekomen is
om verder te gaan?

en is er een moment
dat we ten hemel zullen vallen
wanneer de aarde ondraaglijk
licht wordt om te bestaan?

waar houden de wolken op
en begint de zee, is de lucht
te diep en het water te hoog
om op te houden en on
voorwaardelijk te zijn?

0 Jij krijgt het laatste woord.: