10.7.06

[Kritiek - Poëziekritiek] POËZIE BESTAAT NIET: Het antwoord van Yves Knockaert

Aan de Heer H. Couvreur
YK-HC-06.012

2006-05-10

Poëzie en literatuurwetenschap

Geachte Heer Couvreur,

Uw brief per e-mail ‘Onze toekomst?’ van 9 mei 2006 hebben wij in goede orde ontvangen en met veel belangstelling gelezen.

In de lijst van de opgesomde kunstdisciplines, door u geciteerd, staat ‘Podiumkunsten’ vermeld. Dit is een opleiding aan het Lemmensinstituut te Leuven, het Departement Muziek, Podiumkunsten en Onderwijs van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, lid van de Associatie K.U.Leuven. De opleiding Podiumkunsten is niet zozeer naar toneel gericht, maar net naar Woord. Dit betekent dat een grote nadruk gelegd wordt op poëzie, voordracht en producties waarin poëzie centraal staat.

In tweede instantie wil ik antwoorden dat er reeds verschillende onderzoeksprojecten lopende zijn, in het kader van het Onderzoeksplatform Kunsten (de voorbereidende fase sinds 2002 van het Instituut voor Onderzoek in de Kunsten). In deze onderzoeksprojecten zijn zowel Podiumkunsten van het Lemmensinstituut als Literatuurwetenschap van de K.U.Leuven betrokken. Specifiek zou ik één onderzoeksproject willen opnoemen dat uitgaat van het Lied in de Duitse romantische periode, met de poëzie die Robert Schumann gebruikt heeft voor zijn Lieder als centraal onderzoeksgebied.

Het is dus zeer zeker zo dat én poëzie én literatuurwetenschap een volwaardige plaats krijgen binnen het IvOK.

Ik zou het op prijs stellen dat u de bestemmelingen van uw e-mail bericht ‘Onze toekomst?’ hiervan op de hoogte zou brengen, alsook dat u ervan melding van zou maken op uw website, zodanig dat er geen verkeerde informatie over het IvOK verspreid wordt.

Voor bijkomende informatie ben ik steeds beschikbaar.

Hoogachtend,

Yves Knockaert
Directeur IvOK
Instituut voor Onderzoek in de Kunsten
Associatie K.U.Leuven


--
Posted by Arne S. to Kritiek - Poëziekritiek at 7/10/2006 01:34:40 PM

0 Jij krijgt het laatste woord.: